İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Firmamız, öncelikle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını hedef alarak faaliyetlerine odaklanmaktadır. Çalışanlara gerek üretim aşamasında gerekse fabrika içindeki tüm alanlarda, hatta fabrikaya ulaşım esnasında Uluslararası İş Güvenliği ve Sağlığı ortamının hazırlanması ve uygulanmasının takibi firmamızın öncelikli ilkelerindendir. Firmamızda OHSAS 18001 Standartlarına göre İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi uygulanmaktadır. Bu standartlar çerçevesinde personelimize ihtiyaç duyabileceği tüm kaynaklar temin edilip, mesleki eğitimler başta olmak üzere periyodik olarak fabrika içi tüm eğitimler verilip takibi yapılmaktadır. İSG ile ilgili tüm gerekli dokümanlar personele iletilmiş ve dışarıdan periyodik denetim desteği alınmıştır. Sıfır kazayı hedefleyen firmamız personellerimizin sağlığı ve güvenliği için her türlü koşulları sağlamıştır.

ÇEVRE POLİTİKASI


STERNLICHT ENERGIE A.Ş., Alman teknolojisi ile yereli birleştiren, Sürdürülebilir Enerji İlkelerine inanan, Çevresel Yenilikçi, Doğayla Uyumlu ve Çevreyi Koruyan bir firma olarak faaliyet göstermektedir. STERNLICHT ENERGIE A.Ş. sürdürülebilir doğal enerji kaynağının etkin kullanılabilmesi için her türlü atığın kaynağında azaltılıp geri dönüşümünün en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm çabayı gösterir. Faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize ederek başta personel olmak üzere tüm tedarikçi ve müşterilerinin de bu bilinçle hareket etmesi için gerekli tüm çabayı gösterir. Çevre Politikaları ile ilgili güncel mevzuatı takip eder ve uygular.

sternlicht_energie_cevre

Aradığınız ifadeyi aşağıya yazarak Enter'layın