Sternlicht Energie AŞ; toplam kalite yönetimi sistemlerini, üretim öncesi ve sonrası süreçlerde bütün çalışanlarının katılımı ile uygulamakta ve geliştirmektedir. Rekabet üstünlüğünü artırmak için günümüz teknolojik gelişmelerine en hızlı şekilde uyum sağlayıp bu doğrultuda eğitim ve kaynakları sağlamaktadır.

Üretim teknolojisi tam donanımlı otomasyon sistemlerinden oluşan Sternlicht Energie AŞ, bitmiş ürün kalitesini en yüksek seviyelerde garanti altına alacak şekilde veri toplama, veri değerlendirme ve işleme sistemleri kullanarak sürekli proses izlemeleri ve kontrolleri yapar ve sürekli gelişim halinde bir sistem yürütülmesini sağlar.

Tüm proseslerimizde kullandığımız kalite esasları ile verimliliğimizi artıracak yöntemler geliştirerek bu teknikleri her aşamada kullanılır hale getirmekteyiz.

Müşteri beklentilerimizi tam olarak anlayıp ve bu süreçleri kalite esaslarımızla harmanlayıp toplam kalite yönetimimizi dinamik bir temelde sağlamlaştırıyoruz.

İş süreçlerimizi öz değerlendirme süreçleri ile gözden geçirerek, takım ruhu içerisinde birim hedeflere ulaştırmak ve ISO kalite yönetim esaslarından taviz vermemek Sternlicht Energie AŞ için performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımlar belirleyerek tüm gücümüzle çalışmamızı sağlar.

Ürünlerimizi yüksek Alman teknolojisi ile üretip toplam kalite yönetimi sistemlerimiz ile müşterilerimizin  beklentilerini güvenle harmanlıyoruz.

Aradığınız ifadeyi aşağıya yazarak Enter'layın